DAS rechtsbijstand geeft raad

Vakantiegeld uitstellen of verplicht vakantiedagen opnemen vanwege Corona, mag dat? 

Nieuws
Datum: 28-05-2021

Ook (of misschien zelfs) na een jaar coronacrisis zijn er werkgevers die de uitbetaling van vakantiegeld willen uitstellen omdat ze vanwege de lockdown nog steeds geen of veel minder inkomsten hebben. Vanuit het perspectief van werkgevers een logische gedachte. Maar mag dat eigenlijk?

In de maanden mei en juni wordt het vakantiegeld in de meeste gevallen uitbetaald. Het op een later moment uitbetalen mag alleen als de werknemer daarmee instemt. De werkgever mag dus niet eenzijdig besluiten de vakantietoeslag later te betalen. Vakantiegeld verrekenen met bijvoorbeeld min-uren mag ook niet zonder toestemming van de werknemer. En überhaupt geen vakantiegeld betalen is helemaal uit den boze.

Verplichte vakantiedagen opnemen
Voor vakantiedagen geldt dat het een werkgever vrij staat om een werknemer te vragen om vakantiedagen op te nemen, maar hij kan de werknemer niet verplichten om dat te doen. Vakantiedagen worden namelijk overeenkomstig de wensen van de werknemer vastgesteld. Alleen als sprake is van gewichtige redenen mag een vakantieaanvraag worden geweigerd. Hiervan is echter niet zo snel sprake.

Verval wettelijke vakantiedagen
De wet bepaalt dat de wettelijke dagen die niet zijn opgenomen op 1 juli van het jaar volgend op het opbouwjaar komen te vervallen. Bij een full time dienstverband zijn dat 20 dagen per jaar. De wettelijke vakantiedagen over 2020 vervallen dus op 1 juli 2021 wanneer deze niet voor die datum zijn opgenomen. Belangrijk is wel dat de werkgever de werknemer er tijdig op wijst dat er nog een tegoed is en de werknemer in de gelegenheid stelt om die dagen alsnog op te nemen. Als werkgever doe je er verstandig aan dit schriftelijk aan de werknemer kenbaar te maken.

Vakantie-uren inleveren
Een werkgever kan niet bepalen dat het personeel vakantie-uren moet inleveren.De enkele verwijzing naar de coronacrisis is onvoldoende om aan te merken als een zwaarwichtig bedrijfsbelang voor een dergelijke maatregel. Vakantie-uren die al zijn aangevraagd door een werknemer mogen wel afgeschreven worden als die werknemer besluit niet weg te gaan. Dat ligt dan weer in de risicosfeer van de werknemer.

Overleg is de beste weg
Het is voor werkgevers niet eenvoudig om eenzijdig arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Ook niet in coronatijd. Uit uitspraken blijkt dat het belang van de werknemer vaak zwaarder weegt dan het belang van de werkgever. Voor veel werkgevers zijn het nog steeds zware tijden. Wil je maatregelen treffen die invloed hebben op de arbeidsvoorwaarden van je personeel? Dan is overleg met je werknemers nog steeds de beste weg.

Uw zakelijke en particuliere verzekeringspakket is niet compleet als een Rechtsbijstandsverzekering van DAS of ARAG ontbreekt.
Vraag ons hier om een vrijblijvende offerte.

 

 

 

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.