Watersport-advocaat Frits Hommersom vertelt

Pas tijdig je polis aan en voorkom onderverzekering bij de schade uitkering. 

Gracht met mooie oude huizen
Nieuws
Datum: 14-04-2021

Niets is mooier dan je varende trots op te knappen en te verfraaien met allerlei voorzieningen en details. Dat daarbij soms ándere details uit het oog worden verloren, ondervonden meneer en mevrouw Jacobus.

Tien jaar geleden kocht het echtpaar Jacobus een gebruikte stalen kajuitzeilboot van ongeveer 15 meter, waarmee zij na pensionering hoopten over de Europese binnenwateren te zwerven. De aanschaf was niet duur, maar daartegenover stond de noodzaak tot flinke investeringen om het vaargenot te optimaliseren. Zo werd in de loop der jaren de binnenbetimmering volledig vervangen voor een bedrag van € 35.000,- en werd een nieuwe Iveco-motor geinstalleerd met Python Drive, waarmee ongeveer € 20.000,- was gemoeid. Voor een bedrag van ongeveer € 5.000,- werden alle banken in het schip opnieuw bekleed en de gordijnen vervangen. Met alle aanpassingen aan het schip liep de investering in enkele jaren op tot ongeveer een ton. En toen gebeurde het ondenkbare: terwijl voorin de deurtjes werden afgelakt, onderstond in het achterschip brand. Ondanks hulp van iedereen in de haven, kon niet worden voorkomen dat er aanzienlijke schade aan het schip ontstond.

Schadepost
Jacobus diende zijn claim in bij zijn verzekeraar. Zijn jacht was verzekerd voor een zogenaamde verzekerde som van € 104.000,- vermeerderd met € 16.000,- voor de voortstuwingsinstallatie. De inboedel was verzekerd voor een bedrag ter waarde van twintig procent van de verzekerde waarde van het schip, circa € 21.000,-. De expert kwam langs en kwam tot een schadebedrag van € 50.000,-. De verzekerde keerde echter niet dat bedrag uit met een beroep op onderverzekering.

Onderverzekering
Bij onderverzekering is de verzekerde som lager dan de werkelijke waarde. In de wet is bepaald dat een verzekeraar niet tot meer schadevergoeding kan worden verplicht dan het bedrag van de verzekerde som. De schade-uitkering moet in zo'n geval naar evenredigheid plaatsvinden.

De uitkering wordt berekend aan de hand van de volgende formule: uitkering = (verzekerde som/werkelijke waarde) x schadebedrag.

In het geval van Jacobus betekende dat het volgende: De boot was verzekerd voor € 141.000,-. De schade bedraagt € 50.000,-. Na controle van het verzekerd bedrag bleek de werkelijke waarde € 175.000,-. Na toepassing van bovenstaande formule: € 141.000,- / € 175.000,- x € 50.000,- leidt dit tot een schade-uitkering van € 40.285,70.

Van de schade blijft bijna € 10.000,- voor rekening van Jacobus. De verzekerde som was € 29.000,- te laag waarvoor ook evenredig minder premie was betaald.

Dat Jacobus zo'n strop leed, kwam omdat hij nooit de verzekerde waarde in zijn polis had aangepast. Bij een polis op basis van verzekerde som, wordt bij het aangaan van de verzekering al dan niet aan de hand van een taxatie een vast bedrag vastgesteld. Dat als uitgangspunt heeft te gelden in het geval van schade.

Wanneer een schip meer waard wordt, bijvoorbeeld doordat u aanzienlijke investeringen/verbeteringen doet aan het schip, die veel verder gaan dan normaal onderhoud, blijft de oorspronkelijke verzekerde som gelden, zolang u dus niet bijvoorbeeld een nieuwe taxatie laat uitvoeren.

Waar het werk van Jacobus dus de waarde van het schip had verhoogd, kreeg hij nul op het rekest. De waarde van het schip was in de loop der jaren wel tot € 175.000,- opgelopen, maar hij kreeg slechts op basis van de verzekerde som van € 141.000,- uitgekeerd. Het standpunt van de verzekeraar was volkomen in overeenstemming met de polisvoorwaarden; Jacobus zijn investeringen waren letterlijk 'in rook opgegaan'.

TOP: Ook u zult ongetwijfeld investeringen aan uw schip doen, niet alleen vanwege regulier onderhoud, maar ook doordat een motor moet worden vervangen of u het interieur wilt moderniseren. Als deze investeringen tot waardevermeerdering van het schip leiden, zorg er dan voor dat deze wordt vastgelegd en laat het schip zo nodig opnieuw taxeren. Dat kan periodiek of na een ingrijpende aanpassing, zoals een nieuwe motor. In de meeste gevallen is zo'n hertaxatie kosteloos. De kleine premieverhoging weegt niet op tegen de enorme financiele kater, wanneer het schip door omstandigheden verloren gaat. Zorg tot slot ook voor een deugdelijke inventarislijst, zodat u bij schade makkelijk aan de verzekeraar kunt laten zien wat de inboedel was.

Premier risque beding
Let op! Het bovenstaande is zogenaamd regelend recht. Een verzekeraar kan het anders overeenkomen. Het zogenaamde 'premier risque' bedingt houdt in dat, ongeacht de vraag of er sprake is van onderverzekering, de schade volledig wordt vergoed zolang zij onder het bedrag van de verzekerde som blijf. Controleer uw polis!

Oververzekering
HJet omgekeerde is overigens oververzekering: Wanneer er sprake is van het feit dat de verzekerde som hoger is dan de werkelijke waarde. Aangezien de wet heeft bepaald dat een verzekerde na een schade niet in een betere positie mag komen te verkeren (het indemniteitsbeginsel), wordt schade-uitkering begrensd tot de werkelijke waarde. Elke schade wordt volledig vergoed, maar de verzekerde ontvangt nooit meer dan de werkelijke schade, waar je dus wel premie voor hebt betaald, dus ook daar is het de moeite waard om scherp te zijn.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.